ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ English | Greek

Η ιστοσελίδα www.sohosoho.gr ( αποκαλούμενη εφεξής ως «ιστοσελίδα») αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Soho Soho, προσβάσιμο από όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε από την Soho Soho,  και διαχειρίζεται μία Ελληνική εταιρεία η οποία εδρεύει στην Κολοκοτρώνη 101, Κάτω Πεύκη, Αθήνα.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας προσφέρει προς πώληση ρούχα και αξεσουάρ (αποκαλούμενα εφεξής προϊόντα) για όλους τους χρήστες ιντερνέτ (αποκαλούμενοι εφεξής χρήστες) οι οποίοι συνδέονται στην ιστοσελίδα  και επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop,  πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.

Οι χρήστες/αγοραστές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη νομική υπόσταση. Τα προϊόντα προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση του αγοραστή.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας  αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει τους όρους χρήσης.

Σκοπός